img

TEAMEX EUROPE

Import / Export produktów spożywczych
françaispolskienglishImport/eksport – tu nie ma miejsca na improwizację !Przykładamy wielką wagę do jakości relacji, jakie łączą nas z naszymi klientami, zarówno z kupcami, jak i producentami.
U podstaw naszej działalności leżą określone zasady, niezbędne ku temu, by stosunki handlowe mogły zaistnieć, a następnie rozwijać się przez długie lata.

Jako że w imporcie/eksporcie nie ma miejsca na improwizację, z naszymi nowymi klientami sprawdzamy właściwe zrozumienie i pełną akceptację tych reguł, co w konsekwencji pozwala Teamexowi być gwarantem powagi firm, które Państwu prezentujemy.

Każdorazowo zabiegamy o spotkanie z osobami decyzyjnymi w zakresie sprzedaży i w zakresie zakupów, by uniknąć wszelkich możliwych nieporozumień w momencie startu projektu współpracy.


Przede wszystkim pomagamy klientom, którzy dążą do współpracy w perspektywie długoterminowej i których wizja eksportu jest zbieżna z naszymi wartościami:


Poszanowanie klienta

Dotrzymywanie danego słowa

Odpowiedzialność za powzięte zobowiązania


Co należy wiedzieć


• Nowoczesny eksport odbywa się w terenie, poprzez spotkania z klientami, a nie w biurze, przez telefon

• Konkurencja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest zasadniczo silniejsza niż na Zachodzie

• W każdym kraju musicie Państwo często walczyć z bardzo silnymi importerami i lokalnymi konkurentami

• Rozwinięcie projektu eksportu do sieci zajmuje średnio między 6 a 18 miesięcy, od pierwszego spotkania z kupcem do pierwszych zamówień

• Dobrze sprzedany kupcowi produkt może okazać się nierentowny, jeśli produkcja i logistyka nie są następnie właściwie zarządzane

• Najlepszymi klientami rzadko są ci, którzy najwięcej płacą, częściej ci, którzy kupują regularnie

• Eksport do sieci wymaga we wstępnej fazie poważnego wsparcia marketingowego, takiego samego lub nawet większego niż świadczone na Państwa lokalnych rynkach

• Eksport przemysłowy zależny jest przede wszystkim od produkcji, ponieważ ceny sprzedaży są « dyktowane » przez rynek

• Tylko trwałe relacje z kupcami pozwalają sprzedawać drożej, a przede wszystkim – produkować taniej
Teamex zobowiązuje się...
... a Państwo ?


Czy jesteście gotowi tworzyć relacje handlowe oparte na szacunku, na zaufaniu i na odpowiedzialności ?
Aby uzyskać maksymalną skuteczność we współpracy między Teamexem, kupcem i producentem, niezbędne jest omówienie kilku zagadnień z każdą ze stron.


Kupcy w dystrybucji:

- precyzyjne określenie oczekiwań kupca odnośnie jakości, serwisu, ceny, promocji, budżetu

- zadeklarowanie realnych prognoz ilościowych

- przejrzystość w zakresie kosztów współpracy (żadnych kosztów ukrytych)

- w przypadku sporu – kontakt z Teamexem lub dostawcą, zanim zostanie wystawione obciążenie

- uzasadnianie zmiany asortymentu, dokonywanych przez kupca

- dotrzymywanie terminów płatności uzgodnionych z producentami


Kupcy surówcow produkcynych:


- precyzyjne opracowanie specyfikacji produktu (karta produktu podpisana przez obie strony)

- określenie procedury postępowania w przypadku reklamacji

- zadeklarowanie realnych prognoz ilościowych

- odbieranie zamawianych ilości w uzgodnionych terminach

- dotrzymywanie terminów płatności uzgodnionych z producentem


Producenci:

- przestrzeganie specyfikacji produktu, zatwierdzonej w momencie podpisania umowy z kupcem

- terminowe dostawy zawartych w kontrakcie ilości

- niezwłoczna informacja do Teamexu i do kupca w przypadku zmian, opóźnień lub problemów wobec tego, co zostało uzgodnione

- szybka i dokładna odpowiedź na zapytania kupca

- w razie potrzeby – wizyta wraz z Teamexem u kupca
OK ? Let's go !
Jeśli zgadzacie się Państwo z powyższymi zasadami i jeśli jesteście gotowi
rozwinąć długotrwałe partnerstwo handlowe, nie czekajcie, skontaktujcie się z nami, by uzyskać więcej informacji.